Autoptimize Cache automatisch leeren

JS-Dateien in den Footer